top of page

​Poelen

Wiel + Dion


Poelen zijn een onmisbaar element in het Limburgs landschap. Ze werden vroeger aangelegd als drinkplaats voor het vee en werden daarom ook goed onderhouden. Er werden bomen bij geplant om te voorkomen dat het water te snel zou verdampen en om te dienen als schaduwplekken voor de koeien. Toen men later overging op het plaatsen van betonnen drinkbakken dreigden deze poelen te verdwijnen. Gelukkig heeft men op tijd ingezien wat voor een belangrijke natuurfunctie deze poelen hebben en is men begonnen met het onderhouden van de nog bestaande poelen en het aanleggen van nieuwe.
Met behulp van stichting IKL en andere instanties werkt de vogelwerkgroep hier in belangrijke mate aan mee. Vooral in en rond de NEKAMI-groeve zijn diverse poelen aangelegd en worden deze door Vogelwerkgroep Bemelen onderhouden.
In deze poelen komen allerlei soorten planten en dieren voor, voor de amfibieën zijn ze in ieder geval onmisbaar. De Vroedmeesterpad en de Geelbuikvuurpad stonden op het punt om uit Nederland te verdwijnen. Nu komen ze gelukkig weer in redelijke aantallen voor in de groeve en er omheen, maar we zijn er nog lang niet.
 
bottom of page