top of page

​Tuunen

Win + Anita

een primeur in Bemelen


Tuunen is een vorm van heggenvlechten, die vroeger met name in Limburg erg populair was. Door middel van het in een levende heg verticaal invlechten van dood hout, ontstaat een vee-kerende vlechtheg, waar schaap noch kip doorheen kan.
Gevlochten heggen, hagen en houtwallen zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het landschap en de natuur. Allerlei vogels zoals de fitis, de geelgors en het winterkoninkje maken dankbaar gebruik van de dichte tuynhagen door zich er in te verschuilen en nesten te bouwen.
Ook voor het voorbestaan van inheemse planten, waaronder het mooie Bitterzoet, is de terugkeer van gevlochten heggen een uitkomst. Bovendien hebben zij een hoge cultuurhistorische en recreatieve waarde.

 
Het bijkans uitgestorven ambacht van het heggentuunen werd op 13 april 2002 in ere hersteld. Aan de rand van de
‘Bemeler Hej’ dragen enkele van de laatste nog levende, oude Limburgse heggenvlechters hun kennis en kunde over aan een nieuwe generatie vlechters: leden van Vogelwerkgroep Bemelen. Enkele oudere boeren uit Mechelen die dit handwerk nog verstaan leren ons hoe we met behulp van oude gereedschappen zoals een klamatch en een picker een dichte heg van takken kunnen maken. Jaarlijks in april onderhoudt Vogelwerkgroep Bemelen in samenwerking met Stichting IKL en Stichting Aarde deze getuunde haag, de gaten worden gedicht en de versleten stukken vervangen.
bottom of page