top of page

OVER ONS

​​Februari 1980 wordt door een viertal natuurliefhebbers uit Bemelen Vogelwerkgroep Bemelen
of kortweg VWB opgericht.

Gedurende de eerste jaren worden hoofdzakelijk tellingen van vogels bijgehouden: welke soort, hoeveel, in welk gebied enzovoorts. Ook wordt bijgehouden wanneer bepaalde vogels weer terug zijn van hun winterverblijf.

Na een aantal jaren blijken bepaalde soorten sterk in aantal achteruit te zijn gegaan.

Dit is vooral het geval bij de roofvogels zoals torenvalken, buizerden en de uilen (steenuil, bosuil en kerkuil).
De kerkuil heeft het zwaar te verduren en wordt daarmee het symbool van Vogelwerkgroep Bemelen.

Naast observeren en tellen, moet er ook iets gedaan worden. De gebieden waar deze bedreigde vogels leven moeten aantrekkelijker gemaakt worden. Bovendien is nestgelegenheid een belangrijke zaak.

In één van de eerste vergaderingen van de werkgroep wordt aangegeven, dat de activiteiten die Vogelwerkgroep Bemelen tracht te ontplooien zich zouden moeten richten op een zo groot mogelijk aantal facetten van het natuurbeheer.

Alles in de natuur heeft immers een samenhang, zo word betoogd.
Gaandeweg word het takenpakket van Vogelwerkgroep Bemelen verder uitgebreid.
Ligt het accent in het begin op de bescherming van vogels, langzamerhand gaat men steeds verder met inspanningen
tot het behoud van meer natuurwaarden.
Bomen worden geknot, poelen aangelegd en heggen worden gesnoeid.
De bescherming van de gehele natuur in en rond Bemelen krijgt de volle aandacht.

Vervolgens komt de naam “vogelwerkgroep” ter discussie omdat de vlag de lading niet meer dekt.

Besloten wordt de naam te handhaven vanwege de naamsbekendheid en omdat iedereen wel weet
waar de vereniging in werkelijkheid allemaal mee bezig is.
bottom of page