top of page

​Opruimactie

Huub + Mieke

​Zet alle vuil dat in 20 jaar door Vogelwerkgroep Bemelen is opgeruimd bij elkaar en je gelooft je eigen ogen niet.             20 Volle containers ofwel 20 vrachtwagens vol. Bijeengeraapt in hooguit enkele holle wegen en bosranden rond Bemelen. Het is bouwpuin, huisraad, draad, vuilniszakken met inhoud, vloerbedekking en ontelbare blikjes, flessen en plastic spul. Wie doen nou zoiets? U niet en wij niet, maar toch ligt het er steeds weer.Soms zijn het achtelozen, jong en oud, die kennelijk zonder erbij na te denken, daar waar ze de inhoud genuttigd hebben, het blikje of de verpakking van de koekjes laten vallen. Deze categorie vervuilers menen wij nog te kunnen redden door de kinderen mee te nemen met de opruimactie. Wij hopen dat die kinderen in het vervolg nadenken over het wel of niet weggooien van een stuk afval.Vervolgens zijn er de onverbeterlijke asocialen die niet schromen hele bergen afval in het buitengebied te dumpen. Iedereen kent de vele voorbeelden van hopen bouwpuin en afgedankte bankstellen. Als natuurliefhebber ben je verbaasd, boos en machteloos.Wij blijven met de jaarlijkse opruimactie doorgaan.

Dat is een vast ritueel en wij zijn blij met de kinderen en volwassenen die meedoen.

bottom of page