top of page

Nestkasten

Bart + Piet Hein + Win


Al vele jaren plaatst Vogelwerkgroep Bemelen op geschikte plekken in en rond Bemelen nestkasten voor roofvogels.
Zo zijn in fruitplantages nestkasten voor torenvalken geplaatst.

In verschillende boerderijen en in de kerk van Bemelen staan kasten voor kerkuilen. In de bossen rond Bemelen hangen kasten voor bosuilen en in de boomgaarden zijn in de hoogstambomen kasten voor steenuiltjes geplaatst.

In het najaar trekken leden van onze natuurclub in de omgeving rond om de kasten schoon te maken, te repareren en versleten kasten en palen te vervangen. ’s Winters worden nieuwe kasten gemaakt en geschilderd. In het voorjaar wordt geïnventariseerd welke uilen en valken jongen hebben en hoeveel.

Milieuvriendelijker beheer door boeren en fruittelers en het plaatsen en verzorgen van deze kasten heeft er toe geleid dat het aantal torenvalken, bosuilen en steenuilen in de omgeving van ons dorp al een aantal jaren weer sterk groeit. ​​

         onder Wiel's paraplui

bottom of page