top of page

knotten


Een van de jaarlijks terugkerende werkzaamheden is het knotten van bomen langs wegen en in graften en weilanden. Vroeger werd dit werk door de dorpsbewoners zelf gedaan omdat ze “sjansen” nodig hadden voor de bakoven en hout
voor weide-palen en stookhout. Tegenwoordig wordt dit werk grotendeels uitgevoerd door de natuurverenigingen
zoals de vogelwerkgroep. Als de bomen niet tijdig geknot worden, kan de kroon te zwaar worden en gaat de stam scheuren. De meeste knotbomen zijn wilgen, populieren en essen.
De mooie leilinde op ’t Rooth, de zogenaamde boom van Sjang Heuts, symbool van het verzet tegen verdere mergelafgravingen, wordt om de twee tot drie jaar door de leden van Vogelwerkgroep Bemelen geknot en in vorm gehouden. ​​
bottom of page